__________________________________________________________________________________________________________________________________

Highslide JS

พัดลมพร้อมแบตเตอรี่ สีชมพู

Highslide JS

พัดลมพร้อมแบตเตอรี่ในตัว สีแดง

Highslide JS

พัดลมพร้อมแบตเตอรรี่ในตัว สีเหลือง

Highslide JS

พัดลมพร้อมแบตเตอรี่ สีเหลือง

Highslide JS

พัดลมพร้อมแบตเตอรี่ในตัว สีขาว

__________________________________________________________________________________________________________________________________