เครื่องบันทึกภาพ 4 แชนแนล

DVR 4 CH.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

เครื่องบันทึกภาพ 8 แชนแนล

DVR 8 CH.

เครื่องบันทึกภาพ 16 CH.

DVR 16 CH.

__________________________________________________________________________________________________________________________________